2018 grundade vi tillsammans med Flexeats och Qvarnström Gastronomi matevenemanget Falafelfestivalen, som lockade tusentals besökare under en och samma dag.

Teaser