Under 2019 tog vi foto på uppdrag inför och till den skånska dryckesmässan Skånska Drycker.