Under 2022 lanserade vi den nya restaurang, café och barguiden FOODGUIDE.se.