Sushi Rebellion

Kökschefen Pepi Anevski vann 2013 World Sushi Cup. Fem år senare, 2019, öppnade han Sushi Rebellion. Då fick vi även I uppdrag att ta fram bild- och videomaterial till restaurangen.

Video