2019 påbörjades arbetet med en bok kring Malmös växande gastronomiscen, med namnet Malmöstronomy. Boken uppvisar kockarna och krogarna bakom.